• info@activealbania.com
  • +355675000097
  • IMPEGNO DI RIMBORSO COVID-19. Ulteriori informazioni sulla nostra maggiore flessibilità
  • Qui.

Bledi Cuci nel selvaggio fiume Vjosa

team building albania attiva

Rafting në Vjosë me "Active Albania" dhe Blerina Agon, një eksperiencë fantastike që me siguri do t'i rikthehem sërish. Sportet e aventurës si rafting në këtë rast, kur kombinohen me agroturizmin dhe aktivitete të tjera nëpër fshatra, janë një mundësi e shkëlqyer zhvillimi për zonat rurale. Falë Blerinës dhe shumë të operatorëve të tjerë që ofrojnë guida për rafting, sot ky sport sjell në Përmet mijëra vizitorë çdo vit. Kjo ka një impakt të jashtëzakonshëm për ekonominë lokale.Faleminderit Active Albania për këtë aventurë të paparë!

Rafting a Vjosa con “Active Albania” e Blerina Agon, una fantastica esperienza che sicuramente ripeterò. Gli sport d'avventura come il rafting in questo caso, se abbinati all'agriturismo e ad altre attività nei villaggi, rappresentano un'ottima opportunità di sviluppo per le zone rurali. Grazie a Blerina ea tanti altri operatori che offrono guide di rafting, oggi questo sport porta ogni anno a Përmet migliaia di visitatori. Ciò ha un enorme impatto sull'economia locale. Grazie Active Albania per questa avventura senza precedenti!

attiva avventura all'aria aperta in albania

Posta un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza.