• info@activealbania.com
  • +355675000097
  • COVID-19 REFUND COMMITMENT. Read more about our enhanced flexibility
  • here.
Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725

Bledi Cuci in the wild Vjosa river

team building active albania

Rafting në Vjosë me “Active Albania” dhe Blerina Agon,  një eksperiencë fantastike që me siguri do t’i rikthehem sërish. Sportet e aventurës si rafting në këtë rast, kur kombinohen me agroturizmin dhe aktivitete të tjera nëpër fshatra, janë një mundësi e shkëlqyer zhvillimi për zonat rurale.  Falë Blerinës dhe shumë të operatorëve të tjerë që ofrojnë guida për rafting, sot ky sport sjell në Përmet mijëra vizitorë çdo vit.  Kjo ka një impakt të jashtëzakonshëm për ekonominë lokale.Faleminderit Active Albania për këtë aventurë të paparë!

Rafting in Vjosa with “Active Albania” and Blerina Agon, a fantastic experience that I will surely repeat. Adventure sports such as rafting in this case, when combined with agritourism and other activities in the villages, are an excellent development opportunity for rural areas. Thanks to Blerina and many other operators that offer rafting guides, today this sport brings thousands of visitors to Përmet every year. This has a tremendous impact on the local economy. Thank you Active Albania for this unprecedented adventure!

active albania outdoor adventure

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.