...
  • info@activealbania.com
  • +355675000097
  • ÅTERBETALNINGSÅTAGANDE COVID-19. Läs mer om vår förbättrade flexibilitet
  • här.

2020 International Mountain Day: Biodiversity

Hur vilda, enorma och kraftfulla är våra berg

#InternationalMountainDay

Viktiga fakta att veta:

Berg täcker cirka 27% av jordytan

30 % av alla viktiga områden för biologisk mångfald finns i bergen

Många av världens viktiga grödor och boskapsarter har sitt ursprung i berg

Fjällbiologisk mångfald ger mat, medicinska växter samt upprätthåller vatten, jord, luftkvalitet för oss

Denna dag ger oss en möjlighet att sprida medvetenhet om att skydda bergets biologiska mångfald, eftersom dessa känsliga ekosystem är under enormt tryck från klimatförändringar, överexploatering och föroreningar.

Sa të egër, të pafund dhe të fuqishëm janë malet tona

#DitaNdërkombëtareeMalit

Faktet të rëndësishme:

Malet mbulojnë rreth 27% të sipërfaqes së tokës

30% e të gjitha zonave kryesore të biodiversitetit janë në male

Shumë prej të korrave dhe llojeve të bagëtive të rëndësishme në botë e kanë origjinën në male

Biodiversiteti malor siguron ushqim, bimë medicinale si dhe mirëmban ujin, tokën, cilësinë e ajrit për ne.

Kjo ditë na jep një mundësi për të përhapur ndërgjegjësimin në lidhje me mbrojtjen e biodiversitetit malor pasi këto ekosisteme delikate janë nën presion të jashtëzakonshëm nga ndryshimi i klimës, mbishfrytëzimi dhe nd

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen.