• info@activealbania.com
  • +355675000097
  • ÅTERBETALNINGSÅTAGANDE COVID-19. Läs mer om vår förbättrade flexibilitet
  • här.

Integritetspolicy

“ActiveAlbania Tour Operator” informerar dig om att för att kunna ge dig bättre service och snabba svar på dina krav, kräver onlineplattformen på våra webbsidor att kunder eller användare tillhandahåller viss personlig information i form av onlineapplikationen för att fortsätt med onlinebokningen.

"ActiveAlbania Tour Operator" har den officiella webbplatsen www.activealbania.com. Genom denna webbplats kommer företaget att hjälpa intresserade kunder för turistpaket eller någon form av reseservice.

Your data is collected, processed and stored by Active Albanien in full compliance with the provisions of law no. 9887, dated 10.03.2008 “On the Protection of Personal Data”. These actions will be conducted on the principle of respecting and guaranteeing the fundamental human rights and freedoms and in particular the right to privacy.

Att ge din personliga information är inte obligatoriskt, men det är ett nödvändigt villkor för att fortsätta med din onlinebokning.

Baserat på lag nr. 9887, daterad 10.03.2008 ”Om skydd av personuppgifter i Republiken Albanien”, “Aktiv Albania Tour Operator” säger följande:

1. Definition av termer

I detta avtal kommer följande termer att ha denna betydelse:

1.1. Researrangör: Registrerad som en juridisk person som bedriver verksamhet som tillhandahåller och möjliggör turistpaket för klienter mot en betalning (förkortning TO).

1.2. Cookie: En bit information som skickas från en webbplats och lagras i webbläsaren medan användaren ser webbplatsen. Varje gång en användare öppnar en webbplats skickar webbläsaren en cookie till användarservern för att varna honom om sin tidigare aktivitet.

2. Använda kakor

2.1. Webbplatserna som tillhör researrangören använder cookies för att skilja webbplatsbesökare från varandra. Vissa cookies är nödvändiga för att researrangörens webbsidor ska fungera bra, för att webbplatsanvändare ska kunna boka online och för att göra det möjligt för byråpersonal att ta emot och behandla kundförfrågningar. För systembesökare samlar systemet in standardinformation för statistiska ändamål (till exempel: Att se vilket som är antalet besökare, alltid utan att göra dem identifierbara).

2.2. Några andra kaketyper hjälper TO-personalen att ge en bra upplevelse för kunderna när de besöker webbplatsen. Cookies ger också information om TO-erbjudanden.

2.3. Cookies används också för att annonsera på byråns webbplats.

3. Försäkran om privilegium

3.1. "Active Albania Tour Operator" respekterar vikten av sina kunders integritet. Detta uttalande definierar grunden för varje kunds data som samlas in och behandlas. ”Active Albania TO” bekräftar varje kund att uppgifterna som kommer till backoffice eller som kunden personligen undertecknar på kontoret är säkrade via ett säkert system och dessa data används endast för att garantera kundens bokning. Dessa uppgifter administreras av vissa personer och har begränsad tillgång till dem. Varje försäljningsagent för företaget som samlar in uppgifter om kunder har en avtalsenlig skyldighet med företaget att respektera de personuppgifter som det samlar in under sitt arbete och respekterar några väldefinierade regler för skydd av personuppgifter.

3.2. Följande kundinformation samlas in från webbplatsen:

a) Information som tillhandahålls av kunden för att genomföra bokningen av turistpaketet;

b) Detaljer om banköverföringar som kunden utför för att slutföra en bokning;

ç) Om kunden kontaktar TO-personalen kan personalen lagra e-postadressen.

"Active Albania Tour Operator" använder modern teknik för att skydda säkerheten och konfidentialiteten för kunddata och för att förhindra obehörig åtkomst till det elektroniska systemet av obehöriga personer. Våra säkerhetsförfaranden uppgraderas ständigt med ny teknik. Utrymmet där servrar och andra enheter lagras, övervakas med kamera och kan endast nås av administratören och direktören för informationsteknik.

4. Bevarande och överföring av data

4.1. Uppgifter som samlas in av TO för bokföring och frivilligt lämnar den registrerade kan överföras eller lagras i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4.2. All data som samlas in av TO kommer att lagras på de säkra servrarna hos “ActiveAlbania Tour Operator”.

4.3. Uppgifterna som samlas in av TO kan användas för att informera kunder om byråns olika erbjudanden.

5. Avbrytande av databehandling

Kunden har rätt att begära från TO att bli bekant med den information han kan ha samlat in för honom och sedan inte behandla personuppgifter för marknadsföringsändamål eller av olika skäl via e-post eller en begäran till företaget på kontaktadressen.

6. Lyckas skyddet av personuppgifter

Genom att fortsätta använda webbplatsen “ActiveAlbania Tour Operator” ger kunden sitt samtycke till insamling och bearbetning av uppgifterna från byrån. Personuppgifter kommer att lagras så länge som är nödvändigt enligt det huvudsakliga syftet med deras insamling. Datalagringsperioder kommer att vara helt i linje med gällande rättsliga ramar. Kunduppgifter sparas i den mån det är nödvändigt för att garantera leverans av tjänster. Om du har frågor, kommentarer, förfrågningar eller klagomål angående användningen av dessa uppgifter av "ActiveAlbania Tour Operator", vänligen kontakta oss skriftligen på följande adress:

Person ansvarig för privat entré: “ActiveAlbania Tour Operator”, Pallati i Kultures, Kat II, Sheshi Skenderbe, Tirane, Albanien eller på vår e-postadress: info@activealbania.com.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Cookiepolicy