• info@activealbania.com
  • +355675000097
  • ZÁVAZEK NÁHRADY COVID-19. Přečtěte si více o naší vylepšené flexibilitě
  • tady.

Zásady ochrany osobních údajů

„ActiveAlbania Tour Operator“ vás informuje, že za účelem poskytování lepších služeb a rychlé reakce na vaše požadavky vyžaduje online platforma na našich webových stránkách, aby zákazníci nebo uživatelé poskytli některé osobní informace ve formě online aplikace pokračujte v online rezervaci.

Oficiální web má „ActiveAlbania Tour Operator“ www.activealbania.com. Prostřednictvím tohoto webu společnost pomáhá zainteresovaným zákazníkům o turistické balíčky nebo jakýkoli druh cestovní služby.

Your data is collected, processed and stored by Active Albánie in full compliance with the provisions of law no. 9887, dated 10.03.2008 “On the Protection of Personal Data”. These actions will be conducted on the principle of respecting and guaranteeing the fundamental human rights and freedoms and in particular the right to privacy.

Poskytnutí vašich osobních údajů není povinné, ale je nezbytnou podmínkou pro pokračování online rezervace.

Na základě zákona č. 9887 ze dne 10.03.2008 „O ochraně osobních údajů v Albánské republice“ uvádí „Aktivní cestovní kancelář Albánie“ následující:

1. Definice pojmů

V této dohodě budou mít následující podmínky tento význam:

1.1. Tour Operator: Registrován jako právnická osoba, která vykonává činnost poskytování a povolování turistických balíčků pro klienty za úplatu (zkratka TO).

1.2. Cookie: Část informace odeslaná z webu a uložená v prohlížeči uživatele, zatímco uživatel vidí web. Pokaždé, když uživatel otevře web, prohlížeč odešle na server uživatele soubor cookie, který ho upozorní na jeho předchozí aktivitu.

2. Používání cookies

2.1. Webové stránky patřící touroperátorovi používají soubory cookie k odlišení návštěvníků stránek od sebe navzájem. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro dobré fungování webových stránek touroperátora, aby uživatelé webu mohli provádět online rezervace a aby zaměstnanci agentury mohli přijímat a zpracovávat požadavky klientů. Pro návštěvníky systému systém shromažďuje standardní informace pro statistické účely (například: Chcete-li zjistit, jaký je počet návštěvníků, vždy bez jejich identifikace).

2.2. Některé další typy souborů cookie pomáhají zaměstnancům TO poskytovat zákazníkům při návštěvě webových stránek dobrou zkušenost. Cookies také poskytují informace o nabídkách TO.

2.3. Soubory cookie se také používají k inzerci na webových stránkách agentury.

3. Prohlášení o výsadě

3.1. „Aktivní cestovní agentura v Albánii“ respektuje důležitost soukromí svých zákazníků. Toto prohlášení definuje základ, na kterém jsou shromažďovány a zpracovávány údaje každého klienta. „Aktivní Albánie TO“ potvrzuje každého zákazníka, že data, která dorazí do back office nebo že se klient osobně podepíše v kanceláři, jsou zabezpečena zabezpečeným systémem a tato data jsou použita pouze k zajištění rezervace zákazníka. Tyto údaje jsou spravovány určitými osobami a omezený přístup k nim. Jakýkoli obchodní zástupce společnosti, který shromažďuje údaje o zákaznících, má smluvní závazek vůči společnosti respektovat osobní údaje, které shromažďuje během své práce, a respektuje některá přesně stanovená pravidla pro ochranu osobních údajů.

3.2. Z webu jsou shromažďovány následující informace o zákaznících:

a) informace poskytnuté zákazníkem za účelem provedení rezervace turistického balíčku;

b) Podrobnosti o bankovních převodech, které zákazník provádí za účelem provedení rezervace;

ç) Pokud zákazník kontaktuje pracovníky TO, zaměstnanci mohou uložit e-mailovou adresu.

„Aktivní cestovní operátor v Albánii“ využívá moderní technologii k ochraně bezpečnosti a důvěrnosti údajů o zákaznících a k zabránění neoprávněnému přístupu neoprávněných osob do elektronického systému. Naše bezpečnostní postupy jsou neustále vylepšovány novými technologiemi. Prostor, kde jsou uloženy servery a další zařízení, je monitorován kamerou a je přístupný pouze správci a řediteli informačních technologií.

4. Uchovávání a přenos údajů

4.1. Údaje shromážděné TO pro účely vedení účetnictví a dobrovolně zanechané subjektem údajů mohou být přeneseny nebo uloženy v zemi mimo Evropský hospodářský prostor.

4.2. Veškerá data shromážděná TO budou uložena na zabezpečených serverech „ActiveAlbania Tour Operator“.

4.3. Údaje shromážděné TO lze použít k informování klientů o různých nabídkách agentury.

5. Zrušení zpracování údajů

Klient má právo požadovat od TO, aby se seznámil s informacemi, které pro něj shromáždil, a poté nezpracovávat osobní údaje pro marketingové účely nebo z různých důvodů prostřednictvím e-mailu nebo žádosti adresované společnosti na kontaktní adrese.

6. Pokračování v ochraně osobních údajů

Pokračováním v používání webu „ActiveAlbania Tour Operator“ dává klient souhlas se shromažďováním a zpracováním údajů agenturou. Osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, jak je to nezbytné podle hlavního účelu jejich shromažďování. Lhůty pro uchovávání údajů budou plně v souladu s platným právním rámcem. Údaje o zákaznících jsou uchovávány v míře nezbytné pro zajištění dodávky služeb. Pokud máte dotazy, připomínky, požadavky nebo stížnosti týkající se použití těchto údajů „operátorem Tour ActiveAlbania“, kontaktujte nás prosím písemně na následující adrese:

Osoba odpovědná za soukromý vstup: „ActiveAlbania Tour Operator“, Pallati i Kultures, Kat II, Sheshi Skenderbe, Tirane, Albánie nebo na naši e-mailovou adresu: info@activealbania.com.

Používáme cookies, abychom vám poskytli co nejlepší zážitek. Zásady používání souborů cookie