• info@activealbania.com
  • +355675000097
  • ZOBOWIĄZANIE DOTYCZĄCE ZWROTU ŚRODKÓW COVID-19 Przeczytaj więcej o naszej zwiększonej elastyczności
  • tutaj.

Polityka prywatności

„ActiveAlbania Tour Operator” informuje, że aby zapewnić Państwu lepszą obsługę i szybką reakcję na Państwa wymagania, platforma internetowa na naszych stronach internetowych wymaga od klientów lub użytkowników podania pewnych danych osobowych w formie aplikacji online do kontynuować rezerwację online.

„ActiveAlbania Tour Operator” ma oficjalną stronę internetową www.activealbania.com. Za pośrednictwem tej strony firma pomaga zainteresowanym klientom w zakupach pakietów turystycznych lub wszelkiego rodzaju usługach turystycznych.

Your data is collected, processed and stored by Active Albania in full compliance with the provisions of law no. 9887, dated 10.03.2008 “On the Protection of Personal Data”. These actions will be conducted on the principle of respecting and guaranteeing the fundamental human rights and freedoms and in particular the right to privacy.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem koniecznym do kontynuowania rezerwacji online.

Na podstawie ustawy nr. 9887, z dnia 10.03.2008 „O ochronie danych osobowych w Republice Albanii”, „Active Albania Tour Operator” stwierdza, co następuje:

1. Definicje pojęć

W niniejszej umowie następujące terminy będą miały to znaczenie:

1.1. Biuro Podróży: osoba zarejestrowana jako osoba prawna prowadząca działalność polegającą na zapewnianiu i udostępnianiu pakietów turystycznych dla klientów za opłatą (skrót TO).

1.2. Cookie: informacja wysyłana ze strony internetowej i przechowywana w przeglądarce użytkownika, gdy użytkownik przegląda witrynę. Za każdym razem, gdy użytkownik otwiera stronę internetową, przeglądarka wysyła plik cookie do serwera użytkownika, aby powiadomić go o jego poprzedniej aktywności.

2. Korzystanie z plików cookies

2.1. Witryny należące do organizatora wycieczek używają plików cookie w celu odróżnienia od siebie odwiedzających witrynę. Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych organizatora wycieczek, aby umożliwić użytkownikom witryny dokonywanie rezerwacji online oraz umożliwić personelowi agencji otrzymywanie i przetwarzanie żądań klientów. W przypadku odwiedzających system system zbiera standardowe informacje do celów statystycznych (na przykład: aby sprawdzić, jaka jest liczba odwiedzających, zawsze bez umożliwiania ich identyfikacji).

2.2. Niektóre inne typy plików cookie pomagają personelowi TO zapewnić klientom dobre wrażenia podczas odwiedzania witryny internetowej. Pliki cookie dostarczają również informacji o ofertach TO.

2.3. Pliki cookie służą również do reklamowania się na stronie internetowej agencji.

3. Deklaracja przywilejów

3.1. „Active Albania Tour Operator” szanuje wagę prywatności swoich klientów. Niniejsze oświadczenie określa, na jakiej podstawie dane każdego klienta są gromadzone i przetwarzane. „Active Albania TO” zapewnia każdemu klientowi, że dane, które docierają do zaplecza lub które klient osobiście podpisuje w biurze, są zabezpieczone za pomocą bezpiecznego systemu, a dane te służą jedynie do zagwarantowania rezerwacji klienta. Dane te są administrowane przez określone osoby i mają do nich ograniczony dostęp. Każdy przedstawiciel handlowy firmy, który zbiera dane o klientach, jest zobowiązany umownie do firmy do poszanowania danych osobowych, które gromadzi podczas swojej pracy, i przestrzega pewnych ściśle określonych zasad ochrony danych osobowych.

3.2. Ze strony internetowej zbierane są następujące informacje o klientach:

a) informacje podane przez klienta w celu realizacji rezerwacji pakietu turystycznego;

b) szczegóły przelewów bankowych, które klient wykonuje w celu sfinalizowania rezerwacji;

ç) Jeśli klient skontaktuje się z personelem TO, personel może zapisać adres e-mail.

„Active Albania Tour Operator” wykorzystuje współczesną technologię do ochrony bezpieczeństwa i poufności danych klientów oraz zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemu elektronicznego przez osoby nieuprawnione. Nasze procedury bezpieczeństwa są stale aktualizowane o nowe technologie. Przestrzeń, w której przechowywane są serwery i inne urządzenia, jest monitorowana kamerą i dostępna tylko dla Administratora i Dyrektora Informatyki.

4. Utrwalanie i przekazywanie danych

4.1. Dane zbierane przez TO do celów księgowych i dobrowolnie pozostawione przez osobę, której dane dotyczą, mogą być przekazywane lub przechowywane w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

4.2. Wszystkie dane zebrane przez TO będą przechowywane na bezpiecznych serwerach „ActiveAlbania Tour Operator”.

4.3. Dane zebrane przez TO mogą służyć do informowania klientów o różnych ofertach agencji.

5. Anulowanie przetwarzania danych

Klient ma prawo zażądać od TO zapoznania się z informacjami, które mógł dla niego zebrać, a następnie nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych lub z różnych powodów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zapytania skierowanego do firmy na adres kontaktowy.

6. Zakończenie ochrony danych osobowych

Kontynuując korzystanie z serwisu „ActiveAlbania Tour Operator”, klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych przez agencję. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne ze względu na główny cel ich gromadzenia. Okresy przechowywania danych będą w pełni zgodne z obowiązującymi ramami prawnymi. Dane klientów są przechowywane w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji usługi. W przypadku pytań, uwag, wniosków lub reklamacji dotyczących wykorzystania tych danych przez „ActiveAlbania Tour Operator” prosimy o kontakt pisemny na adres:

Osoba odpowiedzialna za wejście prywatne: „ActiveAlbania Tour Operator”, Pallati i Kultures, Kat II, Sheshi Skenderbe, Tirane, Albania lub na nasz adres e-mail: info@activealbania.com.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość. Polityka Cookie