• info@activealbania.com
  • +355675000097
  • COVID-19 REFUND COMMITMENT. Read more about our enhanced flexibility
  • ketu

Politika e privatësisë

"ActiveAlbania Tour Operator" ju informon se në mënyrë që t'ju ofrojë një shërbim më të mirë dhe përgjigje të shpejtë ndaj kërkesave tuaja, platforma on-line në faqet tona të internetit kërkon që klientët ose përdoruesit të ofrojnë disa informacione personale në formën e aplikacionit në internet për vazhdo me rezervimin online.

“ActiveAlbania Tour Operator” ka faqen zyrtare në internet www.activealbania.com. Përmes kësaj faqe, kompania u vjen në ndihmë klientëve të interesuar për paketa turistike ose çdo lloj shërbimi udhëtimi.

Your data is collected, processed and stored by Active Shqiperia in full compliance with the provisions of law no. 9887, dated 10.03.2008 “On the Protection of Personal Data”. These actions will be conducted on the principle of respecting and guaranteeing the fundamental human rights and freedoms and in particular the right to privacy.

Dhënia e informacionit tuaj personal nuk është e detyrueshme, por është një kusht i domosdoshëm për të vazhduar me rezervimin tuaj online.

Bazuar në Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Republikën e Shqipërisë”, “Operatori Turistik Active Albania” shprehet si më poshtë:

1. Përkufizimi i termave

Në këtë marrëveshje, termat e mëposhtëm do të kenë këtë kuptim:

1.1. Operatori i Turit: Regjistruar si person juridik që kryen aktivitetin e sigurimit dhe mundësimit të paketave turistike për klientët, në këmbim të pagesës (shkurtesa TO).

1.2. Cookie: Një pjesë e informacionit e dërguar nga një faqe në internet dhe e ruajtur në shfletuesin e përdoruesit ndërsa përdoruesi sheh faqen e internetit. Sa herë që një përdorues hap një faqe në internet, shfletuesi dërgon një cookie te serveri i përdoruesit për ta njoftuar atë për aktivitetin e tij të mëparshëm.

2. Përdorimi i cookies

2.1 Uebfaqet që i përkasin operatorit turistik përdorin cookies për të dalluar vizitorët e faqeve nga njëri-tjetri. Disa cookies janë të nevojshme për funksionimin e mirë të faqeve të internetit të operatorit turistik, për të lejuar përdoruesit e faqeve të bëjnë rezervime në internet dhe për të mundësuar që stafi i agjencisë të marrë dhe përpunojë kërkesat e klientëve. Për vizitorët e sistemit, sistemi mbledh informacione standarde për qëllime statistikore (Për shembull: Për të parë se cili është numri i vizitorëve, gjithmonë pa i bërë ata të identifikueshëm).

2.2. Disa lloje të tjerë cookie ndihmojnë stafin e TO të sigurojë një përvojë të mirë për klientët kur ata vizitojnë faqen e internetit. Cookies gjithashtu japin informacion mbi ofertat TO.

2.3. Cookies përdoren gjithashtu për të reklamuar në faqen e internetit të agjencisë.

3. Deklarata e Privilegjit

3.1 “Active Albania Tour Operator” respekton rëndësinë e privatësisë së klientëve të saj. Kjo deklaratë përcakton bazën mbi të cilën mblidhen dhe përpunohen të dhënat e secilit klient. “Active Albania TO” pohon çdo klient që të dhënat që mbërrijnë në zyrën e pasme ose që klienti personalisht nënshkruan në zyrë janë të siguruara përmes një sistemi të sigurt dhe këto të dhëna përdoren vetëm për të garantuar rezervimin e klientit. Këto të dhëna administrohen nga persona të caktuar dhe aksesi i kufizuar në to. Çdo agjent shitjesh i kompanisë që mbledh të dhëna për klientët ka një detyrim kontraktual me kompaninë për të respektuar të dhënat personale që mbledh gjatë punës së saj dhe respekton disa rregulla të përcaktuara mirë për mbrojtjen e të dhënave personale.

3.2. Informacioni i mëposhtëm i klientit mblidhet nga faqja e internetit:

a) Informacioni i siguruar nga klienti për të kryer rezervimin e paketës turistike;

b) Detajet e transfertave bankare që klienti kryen për të përfunduar një rezervim;

ç) Nëse klienti kontakton stafin e TO, stafi mund të ruajë adresën e postës elektronike.

"Active Albania Tour Operator" përdor teknologji bashkëkohore për të mbrojtur sigurinë dhe konfidencialitetin e të dhënave të klientit, dhe për të parandaluar hyrjen e paautorizuar në sistemin elektronik nga persona të paautorizuar. Procedurat tona të sigurisë janë duke u azhurnuar vazhdimisht me teknologji të reja. Hapësira ku janë ruajtur serverat dhe pajisjet e tjera, monitorohen me kamera dhe mund të arrihen vetëm nga Administratori dhe Drejtori i Teknologjisë së Informacionit.

4. Ruajtja dhe transferimi i të dhënave

4.1. Të dhënat e mbledhura nga TO për qëllime të mbajtjes së librit dhe të lëna vullnetarisht nga subjekti i të dhënave mund të transferohen ose ruhen në një vend jashtë Zonës Ekonomike Evropiane.

4.2. Të gjitha të dhënat e mbledhura nga TO do të ruhen në serverat e sigurtë të "ActiveAlbania Tour Operator".

4.3. Të dhënat e mbledhura nga TO mund të përdoren për të informuar klientët në lidhje me ofertat e ndryshme të agjencisë.

5. Anulimi i përpunimit të të dhënave

Klienti ka të drejtë të kërkojë nga TO që të njihet me informacionin që mund të ketë mbledhur për të dhe më pas të mos përpunojë të dhëna personale për qëllime të marketingut ose arsye të ndryshme me e-mail ose një kërkesë drejtuar kompanisë në adresën e kontaktit.

6. Të kesh sukses në mbrojtjen e të dhënave personale

Duke vazhduar përdorimin e faqes në internet "ActiveAlbania Tour Operator", klienti jep pëlqimin e tij për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave nga agjencia. Të dhënat personale do të ruhen për aq kohë sa është e nevojshme, në përputhje me qëllimin kryesor të mbledhjes së tyre. Periudhat e mbajtjes së të dhënave do të jenë plotësisht në përputhje me kornizën ligjore në fuqi. Të dhënat e klientit mbahen aq sa është e nevojshme për të garantuar ofrimin e shërbimeve. Nëse keni pyetje, vërejtje, kërkesa ose ankesa në lidhje me përdorimin e këtyre të dhënave nga "ActiveAlbania Tour Operator", atëherë ju lutemi na kontaktoni me shkrim në adresën vijuese:

Personi Përgjegjës për Hyrjen Private: “ActiveAlbania Tour Operator”, Pallati i Kultures, Kat II, Sheshi Skenderbe, Tiranë, Shqipëri ose në adresën tonë të postës elektronike: info@activealbania.com.

Ne përdorim cookies për t'ju dhënë përvojën më të mirë. Politika e cookies